โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.) ประจำปี 2559


สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.) ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ“ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย”  ซึ่งสมาคมฯได้รับเกียรติจาก คุณธัญฑิกา  โพธิสมภรณ์  ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดโครงการพร้อมมอบเงินสนับสนุน โดยมี  คุณชาคร  หนูคงใหม่ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ รับมอบ ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 

ขอขอบคุณแหล่งข่าวจาก  
http://bangkok-today.com/web/