Thailand Top Company Awards 2017


คุณวิทูร ศิลาอ่อน กรรมการผู้จัดการใหญ่สายปฏิบัติการและบุคคล บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัล Thailand Top Company Awards 2017 ประเภทกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนาชัย ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับองค์กรที่ได้รับคำชื่นชมในด้านสินค้าหรือบริการจากผู้ใช้บริการ รวมทั้งพิจารณาจากบริษัทที่ติดอันดับมีรายได้สูงสุด 1,000 อันดับแรกของประเทศ จัดขึ้นโดยนิตยสาร Business+ ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ณ โรงแรมดุสิตธานี
 

ขอขอบคุณแหล่งข่าวจาก 
http://www.bizfocusmagazine.com/biz-press-release/165-lifestyle-news/5542