ม.หอการค้าไทย จับมือ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัด Social Entrepreneurship และ Design Thinking Bootcampขอขอบคุณแหล่งข่าว  ดังต่อไปนี้ 
1. 
http://www.thailandindustry.com/indust_newweb/news_preview.php?cid=24082​
2. https://www.matichon.co.th/news/603496​
3. http://www.komchadluek.net/news/edu-health/287639​
4. http://www.eworldmag.com/social-entrepreneurship-bootcamp-and-design-thinking-bootcamp/​
5. http://thaifintech.com/2017/07/17/social-entrepreneurship-bootcamp-and-design-thinking-bootcamp/​