เงินสะพัด วันแม่ ปี 60


แหล่งที่มาของข่าว :  https://www.dailynews.co.th/bangkok/590519

เงินสะพัดวันแม่ ปี 60  https://www.youtube.com/watch?v=xAu8dq2k6nk​

สถานีโทรทัศน์ช่อง  7  http://news.ch7.com/detail/242292/a.html
สถานีโทรทัศน์เนชั่น    http://www.nationtv.tv/main/content/sport/378560685​
สถานีโทรทัศน์  TNN   http://www.tnnthailand.com/news