ม.หอการค้าไทย แถลงข่าวดัชนีคอร์รับชัน ในประเทศไทย มิถุนายน 2560


แหล่งข่าวที่เกี่ยวข้อง 

1. http://www.thairath.co.th/content/1033997
2. http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=802932​
3. https://www.dailynews.co.th/economic/590973
4. https://www.smartsme.tv/content/73268

5. http://manager.co.th/Business/ViewNews.aspx?NewsID=9600000081826
6. http://www.thaiquote.org/content/20188
7. https://news.mthai.com/general-news/582629.html

8. https://www.facebook.com/ThaiPBSNews/?