รวมข่าวแถลงข่าวโครงการติวความรู่สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ 2-7 ตุลาคม 2560ลิงค์ข่าวที่เผยแพร่ข่าวจากแหล่งข่าวต่างๆ 
1.  บางกอกทูเดย์  

2. http://www.nationmultimedia.com/detail/national/30325335

3. https://www.dailynews.co.th/bangkok/595372
4. https://www.marketingoops.com/pr-news/sahapat-admission/
5. https://mgronline.com/business/detail/9600000089324
6. http://positioningmag.com/1138123
7. http://www.varietyetc.com/2017/09/sahapat-admission/
8. http://oknation.nationtv.tv/blog/swongviggit/2017/09/08/entry-1