ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจฯ แถลงดัชนีความเชื่อมั่น ประจำเดือนสิงหา 60 ปรับตัวดีขึ้น


ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แถลงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค หรือ cci พบว่าดัชนีความเชื่อมั่นปรับตัวเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ 4 เดือน โดยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ส.ค. 2560 เท่ากับ 74.5 เพิ่มจากก.ค. 73.9 แต่ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในปัจจุบัน 51.6 จาก 51.7 และดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในอนาคต 84.2 จาก 83.1

          ทั้งนี้ปัจจัยบวกที่ทำให้ดัชนีความเชื่อมั่นส.ค.ปรับตัวดีขึ้น เป็นผลจาก เศรษฐกิจไทยครึ่งปีแรกขยายตัว 3.5% การส่งออก.ค.โต 10.48% ครม.เห็นชอบคงแวต 7% กนง.คงอัตราดอกเบี้ยเชิงนโยบาย 1.5% ต่อปี และผู้บริโภคเริ่มคลายความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมือง

ลิงค์ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

1. http://www.posttoday.com/biz/gov/513218
2. http://www.chaoprayanews.com
3. http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=808485
4. http://www.thairath.co.th/content/1062410​
5. http://www.thaich8.com/news_detail/46849
6. https://www.thairath.co.th/content/1062197
7. http://money.sanook.com/511001/
8. http://money.sanook.com/511005/