โอ้โห..รัฐบาลลุงตู่ทำได้อย่างไรคะ...เผยคนไทยเป็นหนี้นอกระบบต่ำสุดในรอบ 10 ปี!


ม.หอการค้าไทย เผยหนี้สินต่อครัวเรือนปีนี้เฉลี่ยที่ 299,266 บาท เพิ่มขึ้น  0.4% ขยายตัวในระดับต่ำ ขณะที่ยอดติดหนี้นอกระบบลดลงมากสุดในรอบ  10 ปี

https://pantip.com/topic/36987787
http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/776756