ม.หอการค้าไทยเผยประชาชนเสนอให้รัฐบาลเพิ่มมูลค่าเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นขั้นต่ำ 785 บาท


ม.หอการค้าไทยเผยประชาชนเสนอให้รัฐบาลเพิ่มมูลค่าเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นขั้นต่ำ 785 บาท 

วันนี้ (16ต.ค.60) นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลสำรวจประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,191 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 26 ก.ย.-10 ต.ค. 2560 พบว่า ประชาชนเสนอให้รัฐบาลเพิ่มมูลค่าเงินในบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อยเป็นขั้นต่ำ 785 บาท ค่าโดยสารรถบขส. เป็น 566 บาท ค่าโดยสารรถไฟเป็น 560 บาท และค่าก๊าซหุงต้ม 169 บาท 

ขณะเดียวกันเชื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะช่วยกระตุ้นการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยอีกร้อยละ 0.5 ถึงร้อยละ 0.7

แหล่งข่าว 

http://www.tnnthailand.com/news_detail.php?id=151585&t=news

https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_59206