ผลสำรวจเทศกาลกินเจ ปี 2560ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชากรช่วงเทศกาลกินเจ  ปี 2560 

ลิงค์ข่าวที่เกี่ยวข้อง
1. https://www.thairath.co.th/content/1097270
2. https://today.line.me/th/pc/article/
3.  (ภาพจาก) https://fengshuiwin.com/