ม.หอการค้าไทย ลงนามความร่วมมือกับสายการบินนกแอร์


แหล่งที่มาของ ข่าว 

1. https://www.dailynews.co.th/article/609040
2. http://www.opt-news.com/news/4003
3. http://www.thaipr.net/education/817316