มกค.เปิดสอนนวัตกรรมฯ แบบทำจริงให้เด็กปี 1 ทุกคน ม.หอการค้าไทยฯ ต่อยอดปั้น SME 4.0


ทีมาของข่าว  :  Thaiquote คิดล้ำ นำเทรนด์  12 พ.ย. 2560

http://www.thaiquote.org/content/23328