ผลสรุปประชุมสมาชิกหอการค้าไทยจังหวัดทั่วประเทศลิงก์ข่าวที่เกี่ยวข้องกับ การสัมมนาหอการค้าจังหวัด ที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

1. http://www.innnews.co.th/show/787021
2. https://www.prachachat.net/local-economy/news-69121
3. 
file:///C:/Users/USER/Downloads/C-171121038033%20(1).pdf​
4. http://daily.bangkokbiznews.com/detail/315159
5. https://www.matichon.co.th/news/349334
6.