เอ็ดด้า เร่งสร้างกองทัพไซเบอร์ที่มาของ ข่าว  นสพ.ฐานเศรษฐกิจ 
26-29  พฤศจิกายน  2560