ม.หอการค้าไทย บ่มเพาะนวัตกรรม พัฒนาเอสเอ็มอี....


โดย...ณัฏฐ์ธยาน์ สุทธิเจริญ

ต้องยอมรับว่าตลอด 5 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพของไทยยังมีรากฐานความรู้ที่ไม่ค่อยแข็งแรง ทำให้การประสบความสำเร็จตามเป้าของรัฐบาลไม่เป็นไปดังเป้าหมาย

กลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ธุรกิจเอสเอ็มอีไทยความรู้ไม่แน่นและต่างคนต่างทำธุรกิจตามความเข้าใจและแนวคิดของตนเองมาตลอด ทำให้ภาพรวมทาง รายได้ไม่เติบโตตามทิศทางที่ดีนัก.......

อ่านต่อได้ที่ : https://www.posttoday.com/biz/sme/536756