เปิดฉาก IDE 2018 สร้างระบบนิเวศ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 4.0


1. กรุงเทพธุรกิจ   ออนไลน์  
2. 
http://www.servceo.net/ide-center-by-utcc-
3. http://www.komchadluek.net/news/edu-health/310292​