ม.หอการค้าไทย สอนนวัตกรรมขับเคลื่อนทางธุรกิจ ปั้นนักรบเศรษฐกิจ 4.0


“มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย” เป็นตัวอย่างของสถาบันการศึกษาที่ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างนวัตกรรมและพร้อมทำหน้าที่เป็นหัวหอกในการนำร่องปูพื้นฐานด้านการศึกษา

อ่านข่าวต่อได้ที่: https://www.thairath.co.th/content/1224932