*** UTCC Mini Open House 2018


มาให้เห็นของจริง!!!!!

พี่เด็กหัวการค้า "เปิดบ้านรอบพิเศษ" สำหรับน้องๆ ที่สนใจจะเข้ามาดูบ้านหลังใหม่ ก่อนตัดสินใจเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกัน 

จะมากลุ่มหรือจะมาเดี่ยว "พี่โอม" "พี่ขวัญ" และ "พี่ๆ เด็กหัวการค้า" ยินดีพาชมบ้านหลังนี้จ๊ะ "บ้านเด็กหัวการค้า"

จะอบอุ่นขนาดไหนต้องมาดูเอง 

ลงทะเบียนล่วงหน้าได้
http://mc.utcc.ac.th/crm/u/8cc59

 

ลิงก์ข่าวที่เกี่ยวข้อง 
https://blog.eduzones.com/magazine/194585
http://www2.admissionpremium.com/content/3372​