ม.หอการค้าไทย แถลงข่าวผลสำรวจการใช้จ่ายช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561


แถลงข่าว เมื่อวันที่ 11 เมษายน  2561 ณ ห้อง 10201 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  

ขอขอบคุณ สื่อมวลชนที่ลงข่าว 
1. http://www.tnnthailand.com/news_detail.php?id=164921&t=news
2. https://www.prachachat.net/general/news-142761
3. https://www.matichon.co.th/news/912696
4. https://www.voicetv.co.th/read/BJUbYGsjG
5. https://www.dailynews.co.th/economic/637608
6. http://www.thaipr.net/education/852312
7. https://www.thairath.co.th/content/1254261
8. https://www.posttoday.com/economy/547473
9. https://today.line.me/th/pc/article/
10.  file:///C:/Users/USER/Downloads/C-180413039118.pdf
11. file:///C:/Users/USER/Downloads/C-180414035111%20(1).pdf
12.  https://today.line.me/th/pc/article/