3 ทีมนวัตกรรมอาหารไทยโชว์แผนธุรกิจเวทีสตาร์ตอัพ MITรายงานข่าวจาก สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) โดยโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (ฟู้ดอินโนโพลิส) ระบุว่า ได้นำ 3 ทีมชนะเลิศการประกวดแผนธุรกิจระดับโลก 2 รายการใหญ่ คือ Global Social Venture Competition และ MIT Enterprise Forum Thailand  ไปนำเสนอแผนธุรกิจ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเปิดโอกาสเชื่อมโยงกับนักลงทุนระดับโลก

นายอัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ซีอีโอเมืองนวัตกรรมอาหาร เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับศูนย์สร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ม.หอการค้า (IDE center) ทำโครงการพัฒนาสตาร์ทอัพด้านนวัตกรรมอาหาร  โดยมีสถาบัน MIT(Massachusetts Institute of Technology) ส่งผู้เชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการก้าวเข้าสู่สตาร์ทอัพที่มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก โดยอาศัยนวัตกรรมและการคิดแก้ปัญหาใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดในวงกว้างได้อย่างแท้จริง

โดยทีมที่ได้รับการคัดเลือกของไทยได้แก่ทีม AIM Solution ผู้พัฒนาหุ่นยนต์เพื่อใช้เป็นตัวช่วยสำหรับครู ผู้ปกครอง และนักบำบัด ในการฝึกฝนการสื่อสารกับเด็กออทิสติก ทีม Algeaba เทคโนโลยีการเลี้ยงสาหร่ายสำหรับ Future Feed ในอนาคต รวมถึงทีม Fresh and Green ผู้นำเทคโนโลยีเชิงลึกทางด้านวัสดุศาสตร์ ในการสร้างวัสดุย่อยสลายทางชีวภาพ เพื่อเคลือบผักผลไม้สำหรับส่งออกให้มีอายุยาวนานขึ้นหลายเท่าตัว

ทั้ง 3 ทีมได้เดินทางร่วมกับพันธมิตรในเครือข่ายเพื่อเข้าร่วมโปรแกรมที่จัดโดยผู้เชี่ยวชาญของMIT เพื่อต่อยอดแผนธุรกิจ รวมทั้งได้มีโอกาสนำเสนอแผนธุรกิจในงาน Startup spotlight ที่สถาบันMIT จัดขึ้นด้วย

ข่าวจาก 
1. https://www.prachachat.net/ict/news-173672

2. http://www.naewna.com/local/344966