สมัครเรียน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ไม่ยาก อย่างที่คิดม.หอการค้าไทย  เปิดรับสมัครนักเรียน ม.ปลาย / ปวช / ปวส  ไม่จำกัดเกรดเฉลี่ย ตั้งแต่วันนี้ ถึง 28  พฤษภาคม 2561

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561  เพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี  9 คณะ 2 วิทยาลัย  ได้แก่  คณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะนิเทศศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ  วิทยาลัยผู้ประอบการ วิทยาลัยนานาชาติ  ซึ่งผู้สมัคร จะต้องสำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพ (ปวช) หรือ (ปวส)  ที่หน่วยงานของรัฐรับรอง  ไม่จำกัดเกรดเฉลี่ย เปิดเรียนเทอม 1/1  วันที่ 28 พฤษภาคม  2561  ทั้งนี้เมื่อชำระเงินค่าเทอมแล้ว จะได้รับ   ไอแพด จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์การเรียนการสอน  พิเศษ สมัครเรียน ชำระค่าเทอม เต็มจำนวน จะได้รับ  ทุน start up  8000 บาท

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 28 พฤษภาคม 2561  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคาร 24  ชั้น 2   โทร. 02-697-6767  โดยกรอกใบสมัครออนไลน์ หรือ มาสมัครได้โดยตรง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.utcc.ac.th  หรือ  Line@utcc