เออาร์ไอพี ร่วมกับ ม.หอการค้าไทย และ SME Development Bank จัดงานสัมมนา


เออาร์ไอพี ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ SME Development Bank จัดงานสัมมนา "Driving SMEs toward 4.0" ขับเคลื่อนเอสเอ็มอีไทยก้าวไป 4.0 และพิธีมอบรางวัลผู้ประกอบการเอสเอ็มอี "THAILAND TOP SME AWARDS 2017" ในวันพุธที่ 6 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 13.30-16.45 น. ณ ห้องวิมานสุริยา โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ 
       
       ทั้งนี้ ภายในงานจะมีพิธีมอบรางวัลสุดยอดผู้ประกอบการเอสเอ็มอี "THAILAND TOP SME AWARDS 2017" โดยเป็นการมอบรางวัลอันทรงเกียรติให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม และมีการดำเนินธุรกิจที่โดดเด่นในด้านต่างๆ เพื่อที่จะเป็นการสร้างแรงจูงใจและเป็นแบบอย่างความสำเร็จให้แก่ผู้ประกอบการรายอื่นๆ ในการพัฒนาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ภายในงานยังได้รับเกียรติจาก ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในการแสดงปาฐกถาพิเศษหัวข้อ "SME in THAILAND 4.0 Model" ในวันเดียวกัน โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 18.00-20.00 น. ณ ห้องนภาลัยบอลรูม โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ
       
       ***สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ นายธนิต แกล้วเดชศรี ผู้จัดการโครงการ บริษัท เออาร์ไอพี จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2642-3400 ต่อ 4400*** 

 

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์ 

Training & Seminar

เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาการ

ดูรายละเอียด

ให้คำปรึกษาแนใหม่ พิชิตวัยรุ่น

ดูรายละเอียด