ก้าวสู่ตลาดโลกด้วย Alibaba.com”


“ก้าวสู่ตลาดโลกด้วย Alibaba.com” โดย Mr. Jerry Wu จาก Alibaba.com และ ผศ.ดร.ธีริน วาณีชาเสนี้ ในวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 13:30 - 17:00 ค่าใช้จ่ายเพียง 500.- บาท สนใจลงทะเบียนได้ที่ http://etouchthailand.com/events/

Training & Seminar

เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาการ

ดูรายละเอียด

ให้คำปรึกษาแนใหม่ พิชิตวัยรุ่น

ดูรายละเอียด