เชิญฟังบรรยายโดย เจนนี่ ปาหนัน นักแสดงพิธีกรจากรายการเทยเที่ยวไทย


สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
ขอเชิญฟังบรรยายเรื่อง “มุมมองการท่องเที่ยวไทย ผ่านสายตาคนบันเทิง” โดย เจนนี่ ปาหนัน

ในวันที่ 4  ธันวาคม 2560  เวลา 16.30-19.30 น.
ณ ห้อง 23701  อาคาร 23  ชั้น 7 
***  ไม่เสียค่าใช้จ่าย 

Training & Seminar

12-13 พฤษภาคม 2561 นี้

ดูรายละเอียด

เจ้าของ Brand NR Nanofiber Sport

ดูรายละเอียด