ศูนย์ภาษา ม.หอการค้าไทย เปิดอบรมการสอบ TOEIC


ศูนย์ภาษา ม.หอการค้าไทยเชิญชวนอบรม

120-Hr: TOEIC Win Win
โดย อาจารย์ลดาวัลย์ รุจิพรวศิน
ประสบการณ์ติวโทอิคกว่า 10 ปี

ระยะเวลาการฝึกอบรม
10 มีนาคม - 3 มิถุนายน 2561
(เรียนเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์)

สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

รายวิชาที่ต้องศึกษาตลอดหลักสูตรรวม 120 ชั่วโมง
TE100 (24 hours) Word winners
คำศัพท์ที่พบบ่อยในข้อสอบTOEIC

TE101 (36 hours) Grammar for good
รวมหลักการใช้ไวยากรณ์พื้นฐานที่มักพบในข้อสอบTOEIC

TE102 (30 hours) Listening champ
เคล็ดลับการทำข้อสอบส่วนฟังพร้อมแบบฝึกหัด

TE103 (30 hours) Reading leaders
เคล็ดลับการทำข้อสอบส่วนอ่านพร้อมแบบฝึกหัด

ค่าอบรมตลอดหลักสูตร 21,900 บาท
(รวมเอกสารประกอบการสอน)
ค่าอบรมแบ่งชำระได้สูงสุด 3 งวด!!!
ชำระเป็นเงินสดก็ได้ ชำระผ่านบัตรเครดิตก็ไม่ชาร์จ

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://utcclanguagecenter.com/downloads/file/120-hr-toeic-win-win

ใบสมัครเรียน
https://utcclanguagecenter.com/downloads/file/120-hr-toeic

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อาจารย์ภัศรา บรรดาศักดิ์
อาจารย์ประสานงานหลักสูตร 120-Hr: TOEIC Win Win
Line id: pop_lollipop
(09:00-23:00 ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

Training & Seminar

เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาการ

ดูรายละเอียด

ให้คำปรึกษาแนใหม่ พิชิตวัยรุ่น

ดูรายละเอียด