ลมพัดต้องส่องแสงเดือน


ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการประชุมทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ลมพัดต้องส่องแสงเดือน"
ในโอกาส ๑ ทศวรรษคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
วันที่ ๒๒-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุม ๒๓๗๐๑ อาคาร ๒๓ ชั้น ๗
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

*******
- ทางโครงการฯจะอัพเดทรายชื่อผู้ลงทะเบียนผ่าน Facebook Fanpage : งานประชุมวิชาการ "ลมพัดต้องส่องแสงเดือน" ภายใน 3 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่กดยืนยันใบสมัคร

- หากผู้ลงทะเบียนแจ้งขอรับหนังสือเชิญเข้าร่วมงาน ทางโครงการจะทำการจัดส่งหนังสือเชิญภายใน 7 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่กดยืนยันใบสมัคร

 

Training & Seminar

อยากเข้าใจว่า FinTech, Blockchain, Bitcoins คืออะไร ห้ามพลาด!!

ดูรายละเอียด