การบรรยายพิเศษเรื่อง “How to build a strong brand”การบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “How to build a strong brand”  โดยคุณพงศ์วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล  ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาดและการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด(มหาชน)

รายละเอียด

  1. ผู้บรรยาย: คุณพงศ์วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล
  2. วันเวลาที่จัด: 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.00-18.00น.
  3. รายละเอียดการบรรยาย:

ขอเชิญเข้าร่วมการบรรยายพิเศษเรื่อง “How to build a strong brand”  โดยคุณพงศ์วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล  ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาดและการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด(มหาชน) การบรรยายในครั้งนี้คุณพงศ์วิวัฒน์ได้ให้เกียรติมาถ่ายทอดประสบการณ์การสร้างแบรนด์ KARMART ให้เป็นที่รู้จักและโด่งดังทั่วประเทศไทย ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับฟังการบรรยายอย่างใกล้ชิดจากวิทยากร และได้รับฟังข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการบริหารตราสินค้า เช่น การบริหารจัดการตราสินค้า การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ การบริหารธุรกิจเครื่องสำอาง

 

ผู้สนใจเข้ารับฟังการบรรยายในครั้งนี้สามารถลงทะเบียนฟรี รับจำนวนจำกัดเพียง 30 คนเท่านั้น!!

 หากท่านสนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/forms/jyQUEKYXWReWA3Kc2 

 

Training & Seminar

เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาการ

ดูรายละเอียด

ให้คำปรึกษาแนใหม่ พิชิตวัยรุ่น

ดูรายละเอียด