News

   
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
01 กุมภาพันธ์ 2553

เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคม 2553 ที่ผ่านมา กองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทย จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีของไทยขึ้น 3 กิจกรรม เพื่อให้นักศึกษาและบุคคลที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยและช่วยกันสืบสานสิ่งที่ดีนี้ให้คงอยู่ต่อไปในอนาคต โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นได้แก่
 
 
            1. การประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ ระดับมัธยมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 11 โดยเป็นการประกวดในรอบสุดท้ายซึ่งมีวงดนตรีไทยที่ผ่านเข้ารอบคักเลือกมาจากทั่วประเทศกว่า 20 วง เหลือเข้ารอบสุดท้าย 5 วง ได้แก่ วงศรีสุริโยทัย โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย จากกรุงเทพมหานคร วงนฤเทพวาทิน โรงเรียนวิสุทธิรังษี จากจังหวัดกาญจนบุรี วงวชิราวุธ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จากจังหวัดสงขลา  วงราชวินิตบางแก้ว โรงเรียนราชวินิต บางแก้ว จากจังหวัดสมุทรปราการ วงสุรนารีวิทยา โรงเรียนสุรนารีวิทยา จากจังหวัดนครราชสีมา โดยผลการประกวดปรากฎว่า รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับถ้วย ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่  วงราชวินิตบางแก้ว ยังได้รับรางวัลชนะเลิศในประเภทบทเพลงพระราชนิพนธ์ อีกด้วย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วงสุรนารีวิทยา โรงเรียนสุรนารีวิทยา จากจังหวัดนครราชสีมา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วงวชิราวุธ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จากจังหวัดสงขลา และรางวัลชมเชย 2 รางวัลได้แก่ วงนฤเทพวาทิน โรงเรียนวิสุทธิรังษี จากจังหวัดกาญจนบุรี และ วงศรีสุริโยทัย โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย จากกรุงเทพมหานคร
 
2. กิจกรรม สืบสานงานศิลป์แผ่นดินไทย  เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาแต่ละคณะได้ร่วมในกิจกรรมเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นผ่านขบวนพาเหรดและการแสดงต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการจัดการประกวด “ทูตวัฒนธรรม” ขึ้นเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาที่มีความสามารถในการถ่ายทอดวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยให้แก่บุคคอื่นได้รับรู้และรับทราบผ่านการแสดงหรือความสามารถด้านต่างๆ โดย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวกนกวรรณ การะเกตุ จากคณะนิเทศศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาววรรณิชา บุญนำ    จากคณะมนุษยศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวรัชดาภรณ์ สมศรี จากคณะบัญชี  และรางวัลชมเชย ได้แก่นางสาวเพ็ญนภา ครุฑคาบแก้ว จากคณะบริหารธุรกิจ นอกจากนี้ภายในงานมีการมอบเกียรติบัตร “ศิษย์ดีศรีแม่ไทร” ให้แก่นักศึกษาที่ช่วยเผยแพร่และช่วยส่งเสริมงานทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทยมาตลอดปีการศึกษาอีกด้วย

            3. พิธีปิดการอบรมศิลปวัฒนธรรมไทยให้แก่นักศึกษานานาชาติ  เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาของไทยและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งชนชาติกวางสี จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน โดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งชนชาติกวางสีได้ทำการแสดงวัฒนธรรมไทยในชุดต่างๆ ได้แก่ รำกลองอยาว เซิ้ง รำเชิญพระขวัญและอังกะลุง ซึ่งการแสดงชุดต่างๆ ได้สร้างความประทับใจและรอยยิ้มให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาที่มาร่วมให้กำลังใจได้เป็นอย่างมาก

เรื่อง – ภาพ  : นายอรรณพ ใจชุ่ม

ประมวลภาพ  "อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย"   UTCC Accounting Competition
อุปสมบทหมู่ ประจำปี 2555
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมอบเงินให้ พอสว.
English Summer Course 2014
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
คณะวิทย์ขอเชิญชวนประกวด Logo
ลูกแม่ไทร สู้ๆ
ร่วมแสดงความยินดี
อวยพรปีใหม่
Behavioural Economics
ออมสิน จากร้อยสู่เงินล้าน
ด้วยรักและผูกพัน...วันเกษียณ
อาจารย์ต้นแบบด้านคุณธรรม
“พิราบน้อย” “ม.หอการค้าไทย” คว้า 3 รางวัลดีเด่น
นักศึกษา IC ดูงานจาร์กาตา