News

   
ต่อต้านคอร์รัปชั่น
26 กันยายน 2554

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นำโดย รศ.ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์ อธิการบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาจากคณะต่างๆ ร่วมใน “กิจกรรมเดินรณรงค์: รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชั่น” ที่จัดขึ้นโดยศูนย์ภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกคนไทยในทุกภาคส่วนให้ร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยกิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มาเป็นประธานในพิธี ณ สวนลุมพินี เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2554


ดูภาพบรรยากาศ “กิจกรรมเดินรณรงค์: รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชั่น”
ได้ที่ http://www.facebook.com/utccsmart
 

Tag Search : ต่อต้านคอร์รัปชั่น
ผู้ประกาศ/ที่มา : กองประชาสัมพันธ์


อุปสมบทหมู่ ประจำปี 2555
ปาฐกถาพิเศษ
มกค. มอบอาหาร 10,000 กล่องช่วยผู้ประสบภัย
7 รางวัล
ให้การต้อนรับ
การจัดการความเสี่ยงแบบ ERM
ด่วน! ประกาศชื่อนักเรียนตอบแบบทดสอบออนไลน์
มหาสงกรานต์ถนนวัฒนธรรม 4 สาย
คณะพี่...โรงเรียนน้อง ครั้งที่ 5
MBA Online
ช่วยกันเชียร์ 2 ทีมดัง...จากชมรมเชียร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คณะนิติศาสตร์เชิญร่วมโครงการงดสูบบุหรี่
อบรมครูคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
อยากเก่งภาษาต้องมาอบรมที่ ศูนย์ภาษา มกค
รายชื่อ ADSL - Router Modem (วันที่ 19 ธ.ค. 55)