News

   
ต่อต้านคอร์รัปชั่น
26 กันยายน 2554

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นำโดย รศ.ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์ อธิการบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาจากคณะต่างๆ ร่วมใน “กิจกรรมเดินรณรงค์: รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชั่น” ที่จัดขึ้นโดยศูนย์ภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกคนไทยในทุกภาคส่วนให้ร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยกิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มาเป็นประธานในพิธี ณ สวนลุมพินี เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2554


ดูภาพบรรยากาศ “กิจกรรมเดินรณรงค์: รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชั่น”
ได้ที่ http://www.facebook.com/utccsmart
 

Tag Search : ต่อต้านคอร์รัปชั่น
ผู้ประกาศ/ที่มา : กองประชาสัมพันธ์


กฐินสามัคคี ประจำปีการศึกษา 2552
คัดค้าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม
หลักสูตรใหม่ปีการศึกษา 2557
30 ปี คณะมนุษษยศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์จัดงานอบรมสัมมนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
ดร.ศูภขัย พานิชภักดิ์
ต้อนรับคณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น
UTCC & Fischer Techink Robots Challenge 2008
Happy Together with Films
เปิดการสัมมนา
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตการจัดการธุรกิจ
ปัจฉิมนิเทศ
ร่วมแสดงความยินดี
Meet with the Guru ครั้งที่ 1