News

   
ต่อต้านคอร์รัปชั่น
26 กันยายน 2554

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นำโดย รศ.ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์ อธิการบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาจากคณะต่างๆ ร่วมใน “กิจกรรมเดินรณรงค์: รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชั่น” ที่จัดขึ้นโดยศูนย์ภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกคนไทยในทุกภาคส่วนให้ร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยกิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มาเป็นประธานในพิธี ณ สวนลุมพินี เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2554


ดูภาพบรรยากาศ “กิจกรรมเดินรณรงค์: รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชั่น”
ได้ที่ http://www.facebook.com/utccsmart
 

Tag Search : ต่อต้านคอร์รัปชั่น
ผู้ประกาศ/ที่มา : กองประชาสัมพันธ์


UTCC BUSINESS AMBASSADOR 2013
เยี่ยมชม ม.หอการค้าไทย
ลงทะเบียนออนไลน์ โครงการเตรียมความพร้อมสู่สังคมอนาคต
ฟังธรรมเทศนา
30 ปี คณะมนุษษยศาสตร์
มกค. จัดกฐินสามัคคี ประจำปี 2552
แชมป์เพาะกล้า พันธุ์เก่งฯ รุ่นที่ 2
ต้อนรับน้องๆ
หลักสูตร Exec.MBA มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรับสมัครนักศึกษาใหม่
พิธีปิดอบรมนักศึกษาจีน
MBA Campus Tour ครั้งที่ 7
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
ไปเที่ยวพม่ากัน
บุคลากรดีเด่น นักวิจัยรุ่นใหม่ ของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ชนะเลิศหนังสั้น