News

   
ต่อต้านคอร์รัปชั่น
26 กันยายน 2554

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นำโดย รศ.ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์ อธิการบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาจากคณะต่างๆ ร่วมใน “กิจกรรมเดินรณรงค์: รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชั่น” ที่จัดขึ้นโดยศูนย์ภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกคนไทยในทุกภาคส่วนให้ร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยกิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มาเป็นประธานในพิธี ณ สวนลุมพินี เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2554


ดูภาพบรรยากาศ “กิจกรรมเดินรณรงค์: รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชั่น”
ได้ที่ http://www.facebook.com/utccsmart
 

Tag Search : ต่อต้านคอร์รัปชั่น
ผู้ประกาศ/ที่มา : กองประชาสัมพันธ์


เปิดวิจัยศูนย์ศึกษาวิจัยทองคำ
Chamber Poll
วิกฤต 3G จุดเปลี่ยนธุรกิจไทย
มอบเงินช่วยเฮติ
แจ้งให้นักศึกษารหัส 54 และ 55 ทุกคณะวิชา
ลูกแม่ไทร สู้ๆ
Big Cleaning Day ครั้งที่ 17
ม.หอการค้าไทย จับมือ บีโอแอล ขยายฐานข้อมูล
ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานแถลงข่าว TEPCot 3
ลงนามความร่วมมือ
ศูนย์ AMSAR จัดสัมมนาสื่อนานาชาติ
ผลการประกวดร้องเพลง
มกค. จัดกฐินสามัคคี ประจำปี 2552
เปิดการสัมมนา
พิธีฉลองพระใหม่ในโครงการบรรพชา – อุปสมบทหมู่