News

   
ต่อต้านคอร์รัปชั่น
26 กันยายน 2554

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นำโดย รศ.ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์ อธิการบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาจากคณะต่างๆ ร่วมใน “กิจกรรมเดินรณรงค์: รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชั่น” ที่จัดขึ้นโดยศูนย์ภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกคนไทยในทุกภาคส่วนให้ร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยกิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มาเป็นประธานในพิธี ณ สวนลุมพินี เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2554


ดูภาพบรรยากาศ “กิจกรรมเดินรณรงค์: รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชั่น”
ได้ที่ http://www.facebook.com/utccsmart
 

Tag Search : ต่อต้านคอร์รัปชั่น
ผู้ประกาศ/ที่มา : กองประชาสัมพันธ์


งานแถลงข่าว
UTCC BUSINESS AMBASSADOR 2013
ขอเชิญนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจร่วมบันทึกกิจกรรม
Meet with the Guru ครั้งที่ 1
ม.หอการค้าไทย จับมือหอการค้ากัวลาลัมเปอร์มาเลย์
วิกฤต 3G จุดเปลี่ยนธุรกิจไทย
สัมมนาพืชเขตร้อน
Mr.&Miss UTCC Freshmen Fantastic Fest’2008
ม.หอการค้าไทย เปิดศูนย์ศึกษาทางการค้า SEA-LAC
โครงการ Smart lady Thailand
ม.หอการค้าไทย ร่วมโครงการ To Be Number One
เปิดค่าย Beta รุ่นที่ 4
เชิญร้านค้าจำหน่ายสินค้า
ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ
รวมใจช่วยชาวเฮติ