News

   
ต่อต้านคอร์รัปชั่น
26 กันยายน 2554

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นำโดย รศ.ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์ อธิการบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาจากคณะต่างๆ ร่วมใน “กิจกรรมเดินรณรงค์: รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชั่น” ที่จัดขึ้นโดยศูนย์ภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกคนไทยในทุกภาคส่วนให้ร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยกิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มาเป็นประธานในพิธี ณ สวนลุมพินี เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2554


ดูภาพบรรยากาศ “กิจกรรมเดินรณรงค์: รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชั่น”
ได้ที่ http://www.facebook.com/utccsmart
 





Tag Search : ต่อต้านคอร์รัปชั่น
ผู้ประกาศ/ที่มา : กองประชาสัมพันธ์


Happy Together with Films
Empowering the Power of Mind Camp
เชิญร่วมงานวันคล้าย “วันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์”
ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ
เยาวชนมวยต้นแบบ
สอนศิลปะวัฒนธรรมไทยแก่นักศึกษาต่างชาติ
อบรมครูคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
ตักบาตรพระสงฆ์ 99 รูป
พฤติกรรมการใช้จ่ายช่วงสงกรานต์2555
คณะบริหารธุรกิจจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
การค้าไทยในมิติประวัติศาสตร์
“ร้อยคำ...ทำดี...เพื่อพ่อ”
กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ
UTCC Lecture Series XVII