News

   
ต่อต้านคอร์รัปชั่น
26 กันยายน 2554

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นำโดย รศ.ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์ อธิการบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาจากคณะต่างๆ ร่วมใน “กิจกรรมเดินรณรงค์: รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชั่น” ที่จัดขึ้นโดยศูนย์ภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกคนไทยในทุกภาคส่วนให้ร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยกิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มาเป็นประธานในพิธี ณ สวนลุมพินี เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2554


ดูภาพบรรยากาศ “กิจกรรมเดินรณรงค์: รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชั่น”
ได้ที่ http://www.facebook.com/utccsmart
 

Tag Search : ต่อต้านคอร์รัปชั่น
ผู้ประกาศ/ที่มา : กองประชาสัมพันธ์


หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA Online)
ร่วมงาน World Statistics Day
นักศึกษา CEO MBA จัดกิจกรรม CSR
UTCC Logistics Talks
UTCC E-Quiz
Smart Lady Thailand
ทิศทางไทย : นิคมอุตสาหกรรมฟื้นตัวเต็มพิกัด
ครึ่งศตวรรษแห่งความภาคภูมิใจ
มอบเงินช่วยเฮติ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตการจัดการธุรกิจ
UTCC English Corner
ขอเชิญชวนนักศึกษา ปี 4 หรือ ผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว ร่วมงาน
English Summer Course 2014
ร่วมอาลัย
เชิญร่วมงานวันคล้าย “วันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์”