News

   
ต่อต้านคอร์รัปชั่น
26 กันยายน 2554

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นำโดย รศ.ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์ อธิการบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาจากคณะต่างๆ ร่วมใน “กิจกรรมเดินรณรงค์: รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชั่น” ที่จัดขึ้นโดยศูนย์ภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกคนไทยในทุกภาคส่วนให้ร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยกิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มาเป็นประธานในพิธี ณ สวนลุมพินี เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2554


ดูภาพบรรยากาศ “กิจกรรมเดินรณรงค์: รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชั่น”
ได้ที่ http://www.facebook.com/utccsmart
 

Tag Search : ต่อต้านคอร์รัปชั่น
ผู้ประกาศ/ที่มา : กองประชาสัมพันธ์


พิธีบวงสรวง
ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร (TEPCoT)
ปริญญาตรี(จีน – อังกฤษ)
เปลี่ยนแปลงกำหนดการวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
เทศน์ทศชาติ มหากุศล
ธุรกิจจำลองคณะบัญชี
รางวัลชมเชย
ติวเข้มฯ ครั้งที่ 3
ชนะเลิศสุนทรพจน์
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐิน ประจำปี 2556
Job Interview
ประกาศผลการสอบภาคปฏิบัติทุนนักกีฬา
Hospitality Fair ครั้งที่ 8
กำหนดการวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 48 ปี
“คืนสู่เหย้า ชาวหอการค้า”