News

   
ต่อต้านคอร์รัปชั่น
26 กันยายน 2554

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นำโดย รศ.ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์ อธิการบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาจากคณะต่างๆ ร่วมใน “กิจกรรมเดินรณรงค์: รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชั่น” ที่จัดขึ้นโดยศูนย์ภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกคนไทยในทุกภาคส่วนให้ร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยกิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มาเป็นประธานในพิธี ณ สวนลุมพินี เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2554


ดูภาพบรรยากาศ “กิจกรรมเดินรณรงค์: รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชั่น”
ได้ที่ http://www.facebook.com/utccsmart
 

Tag Search : ต่อต้านคอร์รัปชั่น
ผู้ประกาศ/ที่มา : กองประชาสัมพันธ์


TEPCoT 3
ประกาศรายชื่อผลการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
แถลงข่าวดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชั่นไทย
UTCC Open House 2010
แสดงความยินดีกับเถ้าแก่น้อย
For the second degree
นักศึกษา hotline สายด่วน
UTCC FRESHMAN FESTIVAL 2013
เปิดตัวดาว- เดือน 54
โครงการ Honda Smart iDol
ต้อนรับคณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น
นักพูดสุนทรพจน์
ยินดีกับอธิการบดี
การพัฒนาระบบอนุญาโตตุลาการ
สอนศิลปะวัฒนธรรมไทยแก่นักศึกษาต่างชาติ