News

   
ขยายเวลารับสมัครทุนรัตนมงคล
05 ธันวาคม 2554

การเปลี่ยนแปลงการสอบทุนรัตนมงคล

     ตามที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำหนดให้มีการสอบคัดเลือกทุนรัตนมงคล ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2554 นั้น เนื่องจากเกิดภาวะภัยธรรมชาติทำให้เกิดฝนตกหนัก และน้ำท่วม นักเรียนจากต่างจังหวัดเดินทางมาลำบากมาก ดังนั้น มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จึงขอเลื่อนวันสอบคัดเลือกทุนรัตนมงคลไปเป็นวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2554 โดยสอบข้อเขียนภาคเช้า และสอบสัมภาษณ์ในภายบ่าย ตามเวลาเดิม ส่วนการรับสมัครเข้าสอบคัดเลือกทุนรัตนมงคลได้ขยายไปจนถึงวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2554 

ฝ่ายเลขานุการ
ทุนรัตนมงคล


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประกาศแจ้งยกเลิกพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตร Cook Book
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
กำหนดการปฐมนิเทศ
UTCC BEST
นศ. กู้ กรอ. และ กยศ. รับคืนสัญญากู้และใบยืนยันการลงทะเบียน
ทุนนักกีฬา ปีการศึกษา 2552
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย
ปริญญาเอก D.B.A. เปิดรับสมัครแล้ววันนี้
Test for students in international programs, 2010