News

   
ขยายเวลารับสมัครทุนรัตนมงคล
05 ธันวาคม 2554

การเปลี่ยนแปลงการสอบทุนรัตนมงคล

     ตามที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำหนดให้มีการสอบคัดเลือกทุนรัตนมงคล ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2554 นั้น เนื่องจากเกิดภาวะภัยธรรมชาติทำให้เกิดฝนตกหนัก และน้ำท่วม นักเรียนจากต่างจังหวัดเดินทางมาลำบากมาก ดังนั้น มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จึงขอเลื่อนวันสอบคัดเลือกทุนรัตนมงคลไปเป็นวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2554 โดยสอบข้อเขียนภาคเช้า และสอบสัมภาษณ์ในภายบ่าย ตามเวลาเดิม ส่วนการรับสมัครเข้าสอบคัดเลือกทุนรัตนมงคลได้ขยายไปจนถึงวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2554 

ฝ่ายเลขานุการ
ทุนรัตนมงคล


ขอให้มหาบัณฑิต – บัณฑิต ที่ยังไม่ได้รับชุดครุยวิทยฐานะ
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท
การลงทะเบียนเพื่อเข้าสอบ BEST
ประกาศผลสอบ UTCC BEST
เปิดโลกกิจกรรม First Station On the way
กำหนดการปฐมนิเทศ
เปลี่ยนแปลงวันทำสัญญาใหม่ 16-20 ก.ค.นี้
คณะมนุษยศาสตร์ เลื่อนจัดการประชุมนานาชาติ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้ได้รับทุนศึกษาต่อต่างประเทศ
ด่วน! ประกาศสำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
กิจกรรมไม่ครบ จบไม่ได้
ช่องทางการชำระเงินค่าเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร