News

   
ขยายเวลารับสมัครทุนรัตนมงคล
05 ธันวาคม 2554

การเปลี่ยนแปลงการสอบทุนรัตนมงคล

     ตามที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำหนดให้มีการสอบคัดเลือกทุนรัตนมงคล ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2554 นั้น เนื่องจากเกิดภาวะภัยธรรมชาติทำให้เกิดฝนตกหนัก และน้ำท่วม นักเรียนจากต่างจังหวัดเดินทางมาลำบากมาก ดังนั้น มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จึงขอเลื่อนวันสอบคัดเลือกทุนรัตนมงคลไปเป็นวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2554 โดยสอบข้อเขียนภาคเช้า และสอบสัมภาษณ์ในภายบ่าย ตามเวลาเดิม ส่วนการรับสมัครเข้าสอบคัดเลือกทุนรัตนมงคลได้ขยายไปจนถึงวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2554 

ฝ่ายเลขานุการ
ทุนรัตนมงคล


โครงการการทดสอบ Microsoft Office (รอบสุดท้าย)
ผลการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2
แจ้งการสอบพื้นฐานทางภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์
การขอผ่อนผันทหาร
ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์
ขยายเวลารับสมัครทุนรัตนมงคล
การลงทะเบียนเพื่อเข้าสอบ BEST
ร้อยดวงใจ เทิดไท้องค์ราชันย์
ขอให้มหาบัณฑิต – บัณฑิต ที่ยังไม่ได้รับชุดครุยวิทยฐานะ
รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ช่วงที่ 1 และ 2
ทุนผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
นศ. กู้ กยศ. ยืนยันการลงทะเบียน ภาคปลาย ด่วน
ประกาศรายชื่อเรียนวิชาปรับความรู้พื้นฐาน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก