News

   
ขยายเวลารับสมัครทุนรัตนมงคล
05 ธันวาคม 2554

การเปลี่ยนแปลงการสอบทุนรัตนมงคล

     ตามที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำหนดให้มีการสอบคัดเลือกทุนรัตนมงคล ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2554 นั้น เนื่องจากเกิดภาวะภัยธรรมชาติทำให้เกิดฝนตกหนัก และน้ำท่วม นักเรียนจากต่างจังหวัดเดินทางมาลำบากมาก ดังนั้น มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จึงขอเลื่อนวันสอบคัดเลือกทุนรัตนมงคลไปเป็นวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2554 โดยสอบข้อเขียนภาคเช้า และสอบสัมภาษณ์ในภายบ่าย ตามเวลาเดิม ส่วนการรับสมัครเข้าสอบคัดเลือกทุนรัตนมงคลได้ขยายไปจนถึงวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2554 

ฝ่ายเลขานุการ
ทุนรัตนมงคล


ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์
พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา
ขอพบนักกีฬาที่ได้รับทุนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา
กำหนดการรายงานตัว
บัณฑิตวิทยาลัย รับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2553
กำหนดการปฐมนิเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท
โครงการทุนดนตรีสากล ประเภทวง Quartet
ประกาศแก้ไขปฏิทินการศึกษา 2552 ( ปริญญาตรี - ภาคภาษาไทย )
นักศึกษารหัส 53 รับโน้ตบุ๊กถึง 6 ส.ค.นี้
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
UTCC Smart Purse ขยายเวลาตั้งบูท
ขอให้นักศึกษาทุกคนประเมินอาจารย์
Summmer Course in China
โครงการการทดสอบ Microsoft Office (รอบสุดท้าย)