News

   
ขยายเวลารับสมัครทุนรัตนมงคล
05 ธันวาคม 2554

การเปลี่ยนแปลงการสอบทุนรัตนมงคล

     ตามที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำหนดให้มีการสอบคัดเลือกทุนรัตนมงคล ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2554 นั้น เนื่องจากเกิดภาวะภัยธรรมชาติทำให้เกิดฝนตกหนัก และน้ำท่วม นักเรียนจากต่างจังหวัดเดินทางมาลำบากมาก ดังนั้น มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จึงขอเลื่อนวันสอบคัดเลือกทุนรัตนมงคลไปเป็นวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2554 โดยสอบข้อเขียนภาคเช้า และสอบสัมภาษณ์ในภายบ่าย ตามเวลาเดิม ส่วนการรับสมัครเข้าสอบคัดเลือกทุนรัตนมงคลได้ขยายไปจนถึงวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2554 

ฝ่ายเลขานุการ
ทุนรัตนมงคล


ทุนผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา
รับสมัครพิธีกรรายการส่องศิลป์ถิ่นสยาม
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
แจ้งยกเลิกพิธีปิดการอบรม Cookbook
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้ได้รับทุนศึกษาต่อต่างประเทศ
กำหนดวันรายงานตัว ขึ้นทะเบียนเรียนและทำสัญญาการรับทุนการศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1
นศ. กู้ กยศ. ยืนยันการลงทะเบียน ภาคปลาย ด่วน
สินเชื่อเพื่อการศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัย
ระบบการชำระค่าลงทะเบียนออนไลน์ด้วยบัตร UTCC Smart Card
ปริญญาเอก D.B.A. เปิดรับสมัครแล้ววันนี้
ประกาศแก้ไขปฏิทินการศึกษา 2552 ( ปริญญาตรี - ภาคภาษาไทย )