News

   
ขยายเวลารับสมัครทุนรัตนมงคล
05 ธันวาคม 2554

การเปลี่ยนแปลงการสอบทุนรัตนมงคล

     ตามที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำหนดให้มีการสอบคัดเลือกทุนรัตนมงคล ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2554 นั้น เนื่องจากเกิดภาวะภัยธรรมชาติทำให้เกิดฝนตกหนัก และน้ำท่วม นักเรียนจากต่างจังหวัดเดินทางมาลำบากมาก ดังนั้น มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จึงขอเลื่อนวันสอบคัดเลือกทุนรัตนมงคลไปเป็นวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2554 โดยสอบข้อเขียนภาคเช้า และสอบสัมภาษณ์ในภายบ่าย ตามเวลาเดิม ส่วนการรับสมัครเข้าสอบคัดเลือกทุนรัตนมงคลได้ขยายไปจนถึงวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2554 

ฝ่ายเลขานุการ
ทุนรัตนมงคล


สำนักหอสมุดกลาง งดให้ยืมหนังสือ หมวด 600 ชั่วคราว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทุนรัตนมงคล
นักศึกษาปี 1 ทุนกู้ยืม กยศ.หรือ กรอ.
ประกาศแจ้งยกเลิกพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตร Cook Book
รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ช่วงที่ 1 และ 2
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
ประกาศผลการตัดสินตราสัญลักษณ์ครบรอบ 45 ปี
ระบบการชำระค่าลงทะเบียนออนไลน์ด้วยบัตร UTCC Smart Card
คณะมนุษยศาสตร์ เลื่อนจัดการประชุมนานาชาติ
ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ
เปลี่ยนแปลงวันทำสัญญาใหม่ 16-20 ก.ค.นี้
ขอให้นักศึกษาทุกคนประเมินอาจารย์
กำหนดการเข้ารับปริญญาบัตร
รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกทุนรัตนมงคล
ประกาศ นักศึกษา มกค ปีที่ 2-4