News

   
ขยายเวลารับสมัครทุนรัตนมงคล
05 ธันวาคม 2554

การเปลี่ยนแปลงการสอบทุนรัตนมงคล

     ตามที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำหนดให้มีการสอบคัดเลือกทุนรัตนมงคล ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2554 นั้น เนื่องจากเกิดภาวะภัยธรรมชาติทำให้เกิดฝนตกหนัก และน้ำท่วม นักเรียนจากต่างจังหวัดเดินทางมาลำบากมาก ดังนั้น มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จึงขอเลื่อนวันสอบคัดเลือกทุนรัตนมงคลไปเป็นวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2554 โดยสอบข้อเขียนภาคเช้า และสอบสัมภาษณ์ในภายบ่าย ตามเวลาเดิม ส่วนการรับสมัครเข้าสอบคัดเลือกทุนรัตนมงคลได้ขยายไปจนถึงวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2554 

ฝ่ายเลขานุการ
ทุนรัตนมงคล


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
กำหนดการปฐมนิเทศ
ร้อยดวงใจ เทิดไท้องค์ราชันย์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้ได้รับทุนศึกษาต่อต่างประเทศ
AACSB International
เลือกตั้งสโมฯ และคน. ‘52
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
ประกาศหยุด 12-14 มีนาคม 2553
Cook Book - สมัครด่วน! วันนี้ - 4 มีนาคม 2552
รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ช่วงที่ 1 และ 2
เลื่อนการสอบภาคฤดูร้อน
ประกาศมหาวิทยาลัย
กำหนดการรายงานตัว
ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์