News

   
ขยายเวลารับสมัครทุนรัตนมงคล
05 ธันวาคม 2554

การเปลี่ยนแปลงการสอบทุนรัตนมงคล

     ตามที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำหนดให้มีการสอบคัดเลือกทุนรัตนมงคล ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2554 นั้น เนื่องจากเกิดภาวะภัยธรรมชาติทำให้เกิดฝนตกหนัก และน้ำท่วม นักเรียนจากต่างจังหวัดเดินทางมาลำบากมาก ดังนั้น มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จึงขอเลื่อนวันสอบคัดเลือกทุนรัตนมงคลไปเป็นวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2554 โดยสอบข้อเขียนภาคเช้า และสอบสัมภาษณ์ในภายบ่าย ตามเวลาเดิม ส่วนการรับสมัครเข้าสอบคัดเลือกทุนรัตนมงคลได้ขยายไปจนถึงวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2554 

ฝ่ายเลขานุการ
ทุนรัตนมงคล


คณะมนุษยศาสตร์ เลื่อนจัดการประชุมนานาชาติ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
นศ. กู้ กรอ. และ กยศ. รับคืนสัญญากู้และใบยืนยันการลงทะเบียน
โครงการทุนดนตรีสากล ประเภทวง Quartet
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
โครงการทุนดนตรีไทยและนาฏศิลป์
UTCC BEST
ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้ได้รับทุนศึกษาต่อต่างประเทศ
ประกาศผลสอบ UTCC BEST
นักศึกษารหัส 52 รับโน้ตบุ๊กถึง 30 ต.ค.นี้เท่านั้น
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่
การลงทะเบียนเพื่อเข้าสอบ BEST
สสอท.ขอบคุณสื่อ
ตรวจสอบรายชื่อทุนการศึกษา ประเภทสมควรได้รับทุน
ประกาศมหาวิทยาลัย