ทุนการศึกษา
   << ดูทุนทั้งหมด>>
ทุนพัฒนาอาจารย์ทุนพัฒนาอาจารย์ 
ทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุน และเพิ่มพูนความรู้ในด้านต่าง ๆ ของคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย
21 กรกฎาคม 2553 ผู้ชม 14064
ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ 
สนับสนุนให้อาจารย์ประจำและบุคคลภายนอกได้เพิ่มพูนความรู้ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกต่างประเทศ
01 เมษายน 2557 ผู้ชม 43573


   << ดูทุนทั้งหมด>>
ทุนแจ้งเกิด2ทุนแจ้งเกิด2 
กลับมาอีกครั้ง! "ทุนแจ้งเกิด2" ทุนสุดว้าววววว
11 มิถุนายน 2557 ผู้ชม 2859
รับสมัครนักศึกษาโครงการทุนด้านกีฬารับสมัครนักศึกษาโครงการทุนด้านกีฬา 
รับสมัครนักศึกษาโครงการทุนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาประจำปีการศึกษา 2557
25 กุมภาพันธ์ 2557 ผู้ชม 3950
ทุนรัตนมงคลทุนรัตนมงคล 
นามทุนพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
05 กันยายน 2556 ผู้ชม 24810
รับสมัครนักศึกษาโครงการทุนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา  ประจำปีการศึกษา 2556รับสมัครนักศึกษาโครงการทุนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2556 
มหาวิทยาลัยจะให้ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท โดยจะให้ทุนการศึกษา แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 8 คณะ 57 สาขาวิชา และวิทยาลัยนานาชาติ 4 สาขาวิชา ระดับปริญญาโท 7 หลักสูตร 19 สาขาวิชาทั้งหลักสูตรภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จำนวน 140 ทุน ต่อปี
06 มีนาคม 2556 ผู้ชม 10280
UTCC scholarshipUTCC scholarship 
เนื่องจากผลกระทบทางเศรษฐกิจจากอุทกภัยที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จึงมอบ “ทุนส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา” สำหรับปีการศึกษา 2555
03 มิถุนายน 2557 ผู้ชม 46736
ทุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคมทุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม 
หลักสูตรผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และมูลนิธิสิริวัฒนภักดี
19 กันยายน 2556 ผู้ชม 18138