การแข่งขันบาสเกตบอล 3 คน ระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ จำนวน 3 ถ้วย (2 รุ่นการแข่งขัน)

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ขอเชิญเยาวชนทั่วประเทศร่วมแข่งขัน

3x3 UTCC

CHAMPIONSHIP 2024
8 สนาม 8 จังหวัดทั่วประเทศ
เริ่มแข่งพฤษภาคม - กรกฎาคม 2567

รับใบประกาศนียบัตร และเงินรางวัลรวมกว่าล้านบาท

หอการค้าไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย

เล็งเห็นความสำคัญในการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีสุขภาพที่ดี ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข จึงได้ตกลงความร่วมมือจัดกิจกรรมกีฬาบาสเกตบอล เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาทักษะด้านกีฬาบาสเกตบอลให้กับนักเรียน และผลักดันสร้างอนาคตนักกีฬาอาชีพ ควบคู่กับการเรียนในชื่อการแข่งขัน “3X3 UTCC Championship 2024” ชิงเงินรางวัลรวมกว่าล้านบาท

โดยจัดการแข่งขันทั่วประเทศแบ่งออกเป็นรอบภูมิภาค 8 จังหวัด 2 รุ่นอายุ ทั้งชายและหญิง ระหว่างเดือนพฤษภาคม-เดือนกรกฎาคม 2567 ประกอบด้วย

 • รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย รับสมัครจำนวน 24 ทีม
 • รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีหญิง รับสมัครจำนวน 12 ทีม
 • รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีชาย รับสมัครจำนวน 24 ทีม

เพื่อเฟ้นหาทีมแชมป์ของทุกประเภทในกลุ่มจังหวัด นำสู่การแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ มีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการเก็บคะแนน FIBA 3x3 Ranking สำหรับประเทศไทย โดยสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย มีเป้าหมายในการส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานจัดการแข่งขันบาสเกตบอล 3 คน เพื่อเพิ่มคะแนน FIBA 3x3 Ranking ในนามประเทศไทย เพื่อให้สามารถเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาโอลิมปิก กีฬาเวิลด์คัพ

ประเภทการแข่งขัน

รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย

รับสมัครจำนวน 24 ทีม ทีมละ 4 คน

รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีหญิง

รับสมัครจำนวน 12 ทีม ทีมละ 4 คน

รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีชาย

รับสมัครจำนวน 24 ทีม ทีมละ 4 คน

กติกาการแข่งขัน

 • ค่าสมัครทีมละ 1,500* บาท (พร้อมเสื้อแข่ง 4 ตัว ระบบจะทำการ Random สีเสื้อให้)
 • ชำระค่าสมัคร จำนวน 1,500 บาท ในระบบออนไลน์ บัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เท่านั้น ไม่มีการโอนค่าสมัครให้แก่บุคคลใด ๆ ก็ตาม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยไม่รับผิดชอบในการโอนค่าสมัครผิดทุกกรณี
 • นักกีฬา 1 คนสามารถลงทำการแข่งขันได้เพียง 1 ทีมต่อ 1 สนามเท่านั้น และสามารถลงแข่งขันได้ไม่เกิน 2 สนามตลอดทัวร์นาเมนต์ (อิงตามภูมิลำเนาที่แสดงในบัตรประชาชนหรือตามที่ตั้งโรงเรียนที่กำลังศึกษา)
 • หากนักกีฬาได้สิทธิ์แข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศแล้ว จะไม่สามารถลงแข่งขันสนามอื่นที่สมัครไว้ได้**
 • ทีมชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ของทั้ง 3 ประเภทแต่ละสนาม จะได้เข้าแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทย ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร
 • แต่ละทีมต้องมีผู้เล่นไม่น้อยกว่า 3 คน ไม่เกิน 4 คน
 • นักกีฬาต้องมีสัญชาติไทย หรือชาวต่างชาติ ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาในประเทศไทย และลงแข่งขันในสนามตามกลุ่มจังหวัดที่กำหนด โดยอิงตามภูมิลำเนาที่แสดงในบัตรประชาชน หรืออิงตามที่ตั้งโรงเรียนกำลังศึกษา
 • นักกีฬารุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีทั้งชาย และหญิง ต้องเกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2549 (2006) เป็นต้นไป
 • นักกีฬารุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ต้องเกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2551 (2008) เป็นต้นไป
 • นักกีฬาทุกคนต้องต้องมี FIBA 3x3 profile ที่ยืนยันแล้วเพื่อลงทะเบียนแข่งขัน [สมัคร FIBA 3x3 profile]
 • สามารถเปลี่ยนผู้เล่นได้ถึงก่อนวันปิดรับสมัครของสนามแข่งที่สมัครไว้
 • ในกรณีได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในรอบชิงแชมป์ประเทศไทย ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนผู้เล่น เว้นแต่ ผู้เล่นคนเก่า ได้รับบาดเจ็บต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุว่าไม่อนุญาตให้เล่นกีฬาในช่วงแข่งขังชิงแชมป์ประเทศไทย (13 กรกฏาคม 2567)
 • ถือเอากล้องถ่ายทอดของการแข่งขัน เป็นการตัดสิน ในทุกกรณี
 • คำตัดสินของกรรมการกลางประจำสนามนั้นถือเป็นที่สิ้นสุด
 • กรณีผู้เล่นที่สมัคร ขาดคุณสมบัติแข่งขันในสนามใด ผู้เล่นคนนั้น จะไม่สามารถทำการแข่งขันในสนามนั้นได้ ส่วนผู้เล่นคนอื่นในทีมที่คุณสมบัติถูกต้องสามารถทำการแข่งขันได้ตามปกติ

* เพื่อให้การจัดการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสมัครในทุกกรณี และเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ตารางการแข่งขันประเภทชาย

แต่ละสนามจะมีการจับฉลากแบ่งเป็น 8 สาย ประกอบด้วย A/B/C/D/E/F/G/H สายละ 3 ทีม แข่งขันแบบพบกันหมดในสาย ทีมอันดับที่ 1 และ 2 ของแต่ละสายผ่านเข้าแข่งขันแบบน็อคเอาท์

ประเภทหญิง

แต่ละสนามจะมีการจับฉลากแบ่งเป็น 4 สาย ประกอบด้วย A/B/C/D สายละ 3 ทีม แข่งขันแบบพบกันหมดในสาย ทีมอันดับที่ 1 และ 2 ของแต่ละสายผ่านเข้าแข่งขันแบบน็อคเอาท์