การแข่งขันบาสเกตบอล 3 คน ระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ จำนวน 6 ถ้วย (6 รุ่นการแข่งขัน)

ด่วน!!! ขยายโอกาสความสนุก

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญเยาวชนทั่วประเทศร่วมแข่งขัน

3x3 UTCC CHAMPIONSHIP 2023

พร้อมใบประกาศนียบัตร และเงินรางวัลรวมกว่าล้านบาท
รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
>> Line Official โครงการ Add Line การแข่งขัน

หอการค้าไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กลุ่มธุรกิจ TCP บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) และสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย


เล็งเห็นความสำคัญในการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีสุขภาพที่ดี ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข จึงได้ตกลงความร่วมมือจัดกิจกรรมกีฬาบาสเกตบอล เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาทักษะด้านกีฬาบาสเกตบอลให้กับนักเรียน และผลักดันสร้างอนาคตนักกีฬาอาชีพ ควบคู่กับการเรียนในชื่อการแข่งขัน “3X3 UTCC Championship 2023” ชิงเงินรางวัลรวมกว่าล้านบาท

โดยจัดการแข่งขันทั่วประเทศแบ่งออกเป็นรอบภูมิภาค 18 กลุ่มจังหวัด 3 รุ่นอายุ ทั้งชายและหญิง ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม 2566 ประกอบด้วย

  • รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย รับสมัครจำนวน 24 ทีม
  • รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีหญิง รับสมัครจำนวน 12 ทีม
  • รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีชาย รับสมัครจำนวน 24 ทีม
  • รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีหญิง รับสมัครจำนวน 12 ทีม
  • รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีชาย รับสมัครจำนวน 24 ทีม
  • รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีหญิง รับสมัครจำนวน 12 ทีม

เพื่อเฟ้นหาทีมแชมป์ของทุกประเภทในกลุ่มจังหวัด นำสู่การแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 19-20 สิงหาคม 2566

การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ มีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการเก็บคะแนน FIBA 3x3 Ranking สำหรับประเทศไทย โดยสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย มีเป้าหมายในการส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานจัดการแข่งขันบาสเกตบอล 3 คน เพื่อเพิ่มคะแนน FIBA 3x3 Ranking ในนามประเทศไทย เพื่อให้สามารถเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาโอลิมปิก กีฬาเวิลด์คัพ

โดย ณ ปัจจุบัน ประเทศไทยมี FEDERATION RANKING ในรุ่น U18 ชาย อยู่ในลำดับที่ 3 จำนวน 175,306 ซึ่งคาดว่าการแข่งขัน 3X3 UTCC Championship 2023 จะทำให้ประเทศไทยมีแต้มเพิ่มขึ้น รุ่นละ 40,000-50,000 คะแนน

ประเภทการแข่งขัน

รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย

รับสมัครจำนวน 24 ทีม ทีมละ 4 คน

รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีหญิง

รับสมัครจำนวน 12 ทีม ทีมละ 4 คน

รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีชาย

รับสมัครจำนวน 24 ทีม ทีมละ 4 คน

รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีหญิง

รับสมัครจำนวน 12 ทีม ทีมละ 4 คน

รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีชาย

รับสมัครจำนวน 24 ทีม ทีมละ 4 คน

รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีหญิง

รับสมัครจำนวน 12 ทีม ทีมละ 4 คน

ตารางการแข่งขัน

แต่ละสนามจะมีการจับฉลากแบ่งเป็น 8 สาย ประกอบด้วย A/B/C/D/E/F/G/H สายละ 3 ทีม แข่งขันแบบพบกันหมดในสาย ทีมอันดับที่ 1 และ 2 ของแต่ละสายผ่านเข้าแข่งขันแบบน็อคเอาท์


* หากมีจำนวนทีมเข้าแข่งขันน้อยกว่าที่กำหนด การจัดตารางการแข่งขันจะถูกกำหนดใหม่นอกเหนือจากตารางการแข่งขันปกติ โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันของแต่ละสนามเป็นผู้กำหนดใหม่ และถือสิทธิ์ขาดในการตัดสินข้อพิพาททุกกรณี