กำหนดวันพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561
ในวันศุกร์ที่ 14 และวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
<< รายละเอียด >>