มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีความห่วงใย และคำนึงถึงความปลอดภัย
ของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกท่าน

ขอแจ้งเลื่อนการจัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562
และกำหนดการรับ-คืน ชุดครุย (เสาร์ที่ 6 และอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564)
ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบโดยเร็วต่อไป และขออภัยมา ณ ที่นี้
<< กำหนดวันพิธีประสาทปริญญาบัตร >>