กำหนดวันพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562
ในวันศุกร์ที่ 26 และวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
<< รายละเอียด >>