นายเกริกไกร จีระแพทย์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
นายเกริกไกร จีระแพทย์

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

นายกลินท์ สารสิน นายกสภามหาวิทยาลัย
นายกลินท์ สารสิน

นายกสภามหาวิทยาลัย