สมัครเรียน

Empty tab. Edit page to add content here.

สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาโท - เอก

ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ >>คลิก<<
*กรณีผู้สมัครเคยลงทะเบียนด้วยเลขบัตรประชาชนไว้แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้เลย

ขั้นตอนที่ 2 เลือกสมัครเข้าศึกษาต่อ >>คลิก<<
*ดำเนินการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน* และพิมพ์ใบสมัคร/ชำระเงินค่าสมัคร

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อ 095-367-5512

หลักสูตร ToPCATS

หลักสูตร TEPCIAN

หลักสูตร AESTHETICS ToPART (ATA)

หลักสูตร The ConneXt by UTCC

หลักสูตร EMBRYO Incubation Program

หลักสูตร TEN X