ติดต่อเรา

ข้อมูลติดต่อ

@UTCC
02-697-6000
8.30 – 17.00 น.
utccsmart
utccsmart
utcc_cuteboycutegirl
utccsmart

การเดินทางโดยรถขนส่งมวลชน

เส้นทางรถถนนวิภาวดีรังสิต
(ลงป้าย “ม. หอการค้าไทย”)
รถประจำทาง สาย 24, 35-1, 69, 92, 107, 129, ปอ.92, ปอ.129, ปอ.504, ปอ.138

เส้นทางรถถนนประชาสงเคราะห์
(ลงป้าย “วัดพรหมวงศาราม ซอยประชาสงเคราะห์ 27”)
รถประจำทาง สาย 12, 13, 36, 54, 74, 98, 117, 204

เส้นทางรถถนนรัชดาภิเษก
(ลงป้าย “ตลาดห้วยขวาง”)
รถประจำทาง สาย 136, 137, ปอ.73, ปอ.206, ปอ.514, ปอ.517

คณะบริหารธุรกิจ

0953675501
http://business.utcc.ac.th

คณะเศรษฐศาสตร์

0953675503
http://economics.utcc.ac.th

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

0953675505
http://science.utcc.ac.th

คณะวิศวกรรมศาสตร์

0953675507
http://eng.utcc.ac.th

วิทยาลัยผู้ประกอบการ

0953675509
http://ce.utcc.ac.th

คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

0953675501
http://tourism.utcc.ac.th

บันฑิตวิทยาลัย

0953675501
http://gs.utcc.ac.th/

คณะบัญชี

0953675502
http://accountancy.utcc.ac.th

คณะมนุษย์ศาสตร์และประยุกต์ศิลป์

0953675504
http://humanities.utcc.ac.th

คณะนิเทศศาสตร์

0953675506
http://commarts.utcc.ac.th

คณะนิติศาสตร์

0953675508
http://law.utcc.ac.th

International College

0953675510
http://ic.utcc.ac.th

คณะการศึกษาปฐมวัย

0647748599
https://www.facebook.com

คณะวิทยพัฒน์

02-692-3921

แผนที่การเดินทาง

ดาวน์โหลดแผนที่การเดินทาง

ติดต่อเรา

[recaptcha]

แผนผังอาคาร

แผนผังอาคาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย