ติดต่อเรา

ข้อมูลติดต่อ

@UTCC
02-697-6000
8.30 – 17.00 น.
utccsmart
utccsmart
utcc_cuteboycutegirl
utccsmart

การเดินทางโดยรถขนส่งมวลชน

เส้นทางรถถนนวิภาวดีรังสิต
(ลงป้าย “ม. หอการค้าไทย”)
รถประจำทาง สาย 24, 35-1, 69, 92, 107, 129, ปอ.92, ปอ.129, ปอ.504, ปอ.138

เส้นทางรถถนนประชาสงเคราะห์
(ลงป้าย “วัดพรหมวงศาราม ซอยประชาสงเคราะห์ 27”)
รถประจำทาง สาย 12, 13, 36, 54, 74, 98, 117, 204

เส้นทางรถถนนรัชดาภิเษก
(ลงป้าย “ตลาดห้วยขวาง”)
รถประจำทาง สาย 136, 137, ปอ.73, ปอ.206, ปอ.514, ปอ.517

คณะบริหารธุรกิจ

02-697-6105, 095-367-5501
http://business.utcc.ac.th

คณะเศรษฐศาสตร์

02-697-6305, 095-367-5503
http://economics.utcc.ac.th

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

02-697-6505, 095-367-5505
http://science.utcc.ac.th

คณะวิศวกรรมศาสตร์

02-697-6705, 0953675507
http://eng.utcc.ac.th

คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

02-692-3751, 095-367-5501
http://tourism.utcc.ac.th

คณะศิลปะและการออกแบบดิจิทัล

02-697-6506, 099-701-3071
https://digitalart.utcc.ac.th

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อการจัดการ

02-697-6132, 095-367-5510
https://ism.utcc.ac.th

คณะวิทยพัฒน์

02-692-3921
https://ext.school

คณะมนุษย์ศาสตร์

02-697-6405, 0953675504
http://humanities.utcc.ac.th

คณะนิเทศศาสตร์

02-697-6605, 095-367-5506
http://commarts.utcc.ac.th

คณะนิติศาสตร์

02-697-6805, 095-367-5508
http://law.utcc.ac.th

คณะการศึกษาปฐมวัย

02-697-6644, 064-774-8599
http://ece.utcc.ac.th

วิทยาลัยผู้ประกอบการ

02-697-6152, 095-367-5509
http://ce.utcc.ac.th

บันฑิตวิทยาลัย

02-697-6885, 095-367-5501
http://gs.utcc.ac.th

แผนที่การเดินทาง

ดาวน์โหลดแผนที่การเดินทาง

แผนผังอาคาร