ติดต่อเรา

ข้อมูลติดต่อ

@UTCC
02-697-6000
8.30 – 17.00 น.
utccsmart
utccsmart
utcc_cuteboycutegirl
utccsmart

การเดินทางโดยรถขนส่งมวลชน

เส้นทางรถถนนวิภาวดีรังสิต
(ลงป้าย “ม. หอการค้าไทย”)
รถประจำทาง สาย 24, 35-1, 69, 92, 107, 129, ปอ.92, ปอ.129, ปอ.504, ปอ.138

เส้นทางรถถนนประชาสงเคราะห์
(ลงป้าย “วัดพรหมวงศาราม ซอยประชาสงเคราะห์ 27”)
รถประจำทาง สาย 12, 13, 36, 54, 74, 98, 117, 204

เส้นทางรถถนนรัชดาภิเษก
(ลงป้าย “ตลาดห้วยขวาง”)
รถประจำทาง สาย 136, 137, ปอ.73, ปอ.206, ปอ.514, ปอ.517

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ลง สถานีห้วยขวาง

คณะบริหารธุรกิจ

02-697-6105, 095-367-5501
http://business.utcc.ac.th

คณะเศรษฐศาสตร์

02-697-6305, 095-367-5503
http://economics.utcc.ac.th

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

02-697-6505, 095-367-5505
http://science.utcc.ac.th

คณะวิศวกรรมศาสตร์

02-697-6705, 095-367-5507
http://eng.utcc.ac.th

คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

02-697-6121, 095-367-5514
http://tourism.utcc.ac.th

คณะศิลปะและการออกแบบดิจิทัล

02-697-6506, 099-701-3071
https://digitalart.utcc.ac.th

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อการจัดการ

02-697-6132, 095-367-5510
https://ism.utcc.ac.th

คณะวิทยพัฒน์

02-697-6450
https://ext.school

วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง

02-697-6000 ต่อ 4079,064-181-7639
https://www.facebook.com/afterhoursutcc

คณะมนุษยศาสตร์

02-697-6405, 095-367-5504
http://humanities.utcc.ac.th

คณะนิเทศศาสตร์

02-697-6605, 095-367-5506
http://commarts.utcc.ac.th

คณะนิติศาสตร์

02-697-6805, 095-367-5508
http://law.utcc.ac.th

คณะการศึกษาปฐมวัย

02-697-6664, 095-367-5513
http://ece.utcc.ac.th

วิทยาลัยผู้ประกอบการ

02-697-6152, 095-367-5509
http://ce.utcc.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย

02-697-6885, 095-367-5512
http://gs.utcc.ac.th

วิทยาลัยนานาชาติไทย-จีน เพื่อการจัดการ

02-697-6000 ต่อ 4627,
https://tcism.utcc.ac.th/

แผนที่การเดินทาง

ดาวน์โหลดแผนที่การเดินทาง

แผนผังอาคาร