สมัครเรียน

Empty tab. Edit page to add content here.

สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาโท - เอก

ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ >>คลิก<<
*กรณีผู้สมัครเคยลงทะเบียนด้วยเลขบัตรประชาชนไว้แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้เลย

ขั้นตอนที่ 2 เลือกสมัครเข้าศึกษาต่อ >>คลิก<<
*ดำเนินการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน* และพิมพ์ใบสมัคร/ชำระเงินค่าสมัคร

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อ 095-367-5512

หลักสูตร ToPCATS

หลักสูตร TEPCIAN

หลักสูตร AESTHETICS ToPART (ATA)

หลักสูตร The ConneXt by UTCC

หลักสูตร EMBRYO Incubation Program

หลักสูตร TEN X

Harbour.Space

โครงการปริญญาตรี Harbour.Space@UTCC (หนึ่งในหลักสูตร Sandbox ของกระทรวง อว.) ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ Harbour.Space University หลักสูตร 3 ปี เปิดให้ทุนการศึกษาเต็มจำนวนรวม 100 ทุน ประจำปีการศึกษา 2567

ประเภททุนการศึกษา

ทุนการศึกษาเต็มจำนวนจากบริษัท (Corporate Scholarship) และทุนการศึกษาจาก Harbour.Space University (หรือ Co-creator Scholarship) รวมค่าเล่าเรียนปีละ 1,022,200 บาท รวมทั้งสิ้น 3 ปี โดยนักศึกษาจะมีโอกาสได้ฝึกงานกับบริษัทชั้นนำในระหว่างเรียน เพื่อได้ประสบการณ์ทำงานทันทีตั้งแต่ ปี 1

 

หลักสูตรที่เปิดให้ทุนการศึกษา

โครงการปริญญาตรี Harbour.Space@UTCC (หนึ่งในหลักสูตร Sandbox ของกระทรวง อว.) เป็นหลักสูตรนานาชาติ 3 ปีจบ เปิดให้ทุนการศึกษาในสาขาดังต่อไปนี้

Bachelor of Business Administration (Major in High-tech Entrepreneurship)
Bachelor of Business Administration (Major in Digital Marketing)
Bachelor of Business Administration (Major in Interaction Design)
Bachelor of Science (Major in Computer Science)
Bachelor of Science (Major in Data Science)
Bachelor of Science (Major in Cyber Security)

 

รูปแบบการเรียนการสอน

เรียน 3 ปีจบ โดยเรียนปีละ 15 รายวิชา
เรียนทีละรายวิชา (โมดูล) วิชาละ 3 สัปดาห์
เรียนวันจันทร์ ถึง ศุกร์ วันละ 3 ชั่วโมง
ฝึกงานกับบริษัทชั้นนำ ไปพร้อมกับการเรียน ตั้งแต่ปี 1

 

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา

ผู้สมัครตัองสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (หรือเทียบเท่า) หรือ กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
มีความสามารถโดดเด่นในด้านที่เกี่ยวข้อง โดยนำเสนอผ่าน Portfolio, Business Idea proposal, ผลงานที่โดดเด่นหรือรางวัลที่เคยได้รับ
มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี (หากมีผลการสอบภาษาอังกฤษสามารถยื่นประกอบการพิจารณาได้)
หากผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบ ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ พิจารณา โดยการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

กำหนดการรับสมัคร

กำหนดการ วันที่ สถานที่
รับสมัครพร้อมชำระค่าสมัคร 500 บาท วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม – วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566
– สมัครที่แคมปัส Harbour.Space@UTCC อาคาร 10 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 น.-17.00 น.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 https://harbour-space.utcc.ac.th/ และทางอีเมลผู้สมัคร
สอบข้อเขียน (สำหรับผู้สมัครสาขา Computer Science, Data Science, Cyber Security เท่านั้น) วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประกาศผลสอบคัดเลือก วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 https://harbour-space.utcc.ac.th/ และทางอีเมลผู้สมัคร
ยืนยันสิทธิ์ในการรับทุนการศึกษา โดยชำระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา 4,500 บาท วันเสาร์ที่ 25 – วันอาทิตยที่ 26 พฤศจิกายน 2566 – โอนเงินโดยชำระผ่านลิงค์ที่จะดำเนินการส่งให้ทางอีเมลผู้สมัคร
รายงานตัวยื่นหลักฐานผลการเรียนฉบับสมบูรณ์ และเซ็นสัญญารับทุน วันจันทร์ที่ 22 – วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2567 – แคมปัส Harbour.Space@UTCC อาคาร 10 ชั้น 6 (เวลา 8.30 น.-17.00 น.)
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 15 สิงหาคม 2567 – แคมปัส Harbour.Space@UTCC อาคาร 10 ชั้น 6
เปิดเรียน 19 สิงหาคม 2567 – แคมปัส Harbour.Space@UTCC อาคาร 10 ชั้น 6

 

เอกสารสำหรับประกอบการสมัคร

สำเนาใบ ปพ.1 แสดงผลการเรียน หรือ Transcript (กรณีที่ยังไม่จบม.6 หรือเทียบเท่า สามารถยื่นผลการเรียนจนถึงเทอมล่าสุดได้) จำนวน 1 ฉบับ
แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) สามารถอัพโหลดในระบบรับสมัคร และสามารถนำมาในวันสอบสัมภาษณ์เพื่อประกอบการนำเสนอคณะกรรมการสอบได้

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.ดร.มานา ปัจฉิมนันท์ โทร. 086-887-8817 หรือ [email protected] Line: @harbourspace

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร https://harbour.space/