สมัครเรียน สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รับทุนการศึกษาเทอมละ 21,000 บาท 8 เทอม รวม 168,000 บาท ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 4 ปี รวม 102,050 บาท ฝึกภาคปฏิบัติระหว่างเรียน มีรายได้ตลอดหลักสูตร 4 ปี 187,200-217,152 บาท ได้รับ iPad เพื่อใช้ในการเรียน จบมามีงานทำ สามารถเลือกเป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ ทำงานใน 7-11 หรือสายสนับสนุนใน CPALL สนใจสมัครได้ที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ม.หอการค้าไทย