สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ (สองภาษา) คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ ม.หอการค้าไทย
เน้นความรู้ทางธุรกิจและทักษะภาษาอังกฤษธุรกิจผ่านการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษเกือบทุกรายวิชาด้วยเนื้อหาที่ทันสมัยสำหรับการทำงานในยุค 4.0 พร้อมทั้งสร้างความโดดเด่นด้วยภาษาที่สาม เช่น ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น และภาษาจีน บัณฑิตของเราสามารถทำงานในหลากหลายองค์กรและอาชีพ เช่น ธุรกิจการบิน ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ นักแปล และ ล่าม รวมทั้งสามารถศึกษาต่อในระดับสูง
รายละเอียด เพิ่มเติม https://www.utcc.ac.th
สมัครได้ที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ม.หอการค้าไทย อาคาร 24 ชั้น 2
#ภาษาอังกฤษธุรกิจ #Dek63