คณะนิเทศศาสตร์ กลุ่มวิชาเอกการออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สร้างสรรค์สื่อสำหรับแพลตฟอร์มดิจิทัล จุดประกาย Online Influencer, YouTubers ตอบโจทย์เทรนด์ยุคโซเชียล

ออกแบบเนื้อหาในรูปแบบและผลิตสื่อสำหรับแพลตฟอร์มดิจิทัล เช่น ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว แสง สี เสียง ไลฟ์สด สร้างสรรค์รูปแบบและประเภทรายการ ออนแอร์ทางทีวีดิจิทัล วิทยุ Podcast โซเชียลเน็ตเวิร์ค และสื่อดิจิทัลประเภทอื่น ๆ เหมาะสำหรับคนที่อยากทำงานสื่อ สำนักข่าว หรืองานอิสระ เช่น YouTuber, Blogger, Influencer เป็นต้น