utcc ม.หอการค้าไทย
utcc ม.หอการค้าไทย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอแสดงความยินดี กับทางสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน ม.หอการค้าไทย และนักศึกษา2 ท่าน ในโอกาสที่ “พี่มิโอ้ และ พี่พรีเมียร์ ได้ไป ฝึกงานยังไม่ทันเสร็จก็ได้รับข่าวดี ได้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นพนักงาน Reservations ของ สายการบิน Lufthansa ตำแหน่ง Remote business Center เป็นที่เรียบร้อย นำมาซึ่งความภาคภูมิใจแก่ทางสาขาวิชาธุรกิจการบิน เป็นอย่างยิ่ง