เปิดแล้ว!! หลักสูตรใหม่จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สาขาการตลาดดิจิทัล
(ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต)
เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปี 2556
สมัครผ่านช่องทางต่างๆ
– ศูนย์รับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
– ศูนย์รับสมัครหอการค้าจังหวัด
– คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 24 ชั้น 12A
– สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ www.utcc.ac.th
ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับสาขาการตลาดดิจิทัล 02-697-6165 , 083-2475648
#เด็กหัวการค้า #DEK66 #การตลาด #การตลาดดิจิทัล #มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย #เรียนอะไรดี #UTCC #UBS